Šiandien virš Lietuvos kaimo ne tik juodi debesys susitelkę Parduotas, išvaikytas, nužmogintas Mūsų kaimas visada buvo įvairių menininkų akiratyje. Kaimo temos jų mene dominavo neatsitiktinai – šventa pareiga buvo atiduoti savotišką duoklę kaimiečiui. Kaimas visada buvo mūsų tautos gyvastis. Antai jau cariniais laikais lietuvybę žadino kaimo knygnešiai, o po 1918 m. Lietuvos nepriklausomybę įtvirtino ne   Skaityti toliau …

Dar prieš porą metų Stasys Vainalavičius (gimęs 1910-aisiais) kinematografininkų sambūryje juokavo: šimtas metų jau ne už kalnų. Taip ir atrodė: sutiksime jo šimtmetį, taurelę pakelsime, jubiliatas rėš kalbą, papasakos viską, ką atsimena apie senus laikus ir tų laikų kiną. Bet žmogus matuoja, o Dievas rikiuoja. Jis drūtą kaip ąžuolėlis Stasį pasikvietė pas save keleriais metais   Skaityti toliau …

Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštietės Onos Vaškelevičiūtės-Zakarauskienės knyga „Dzūkijos žolelės gydo“. Dalyvavo knygos įžanginio straipsnio autorius Petras Zurlys, leidyklos „Gimtinės šaltinis“ direktorius Česlovas Skaržinskas, kultūros puoselėtojas Vytautas Rimša, būrelis burokaraistiečių. Petras Zurlys džiaugėsi galėdamas pabūti su gimtojo Burokaraisčio kaimo žmonėmis, pristatyti trečią Onutės Vaškelevičiūtės-Zakarauskienės knygą, į kurią ji sudėjo savo 77 metų daktarišką patirtį, apgailestavo,   Skaityti toliau …

Česlovas Skaržinskas nuo jaunumės labiau mėgo rašyti taip vadinamas „autorines“ apybraižas, artinančias šį žanrą prie meninės prozos. Matyt, tokį polinkį lėmė jo prigimtyje glūdintis lyrinis pradas, jaunystėje prasiverždavęs vienu kitu eilėraščiu, o 1999 metais įsikūnijęs poezijos rinkiniu „Lietus ir muzika, neturinti namų“. Todėl ir rašytojas Jonas Mačiukevičius, įžangoje palydintis pas skaitytojus Česlovo Skaržinsko apybraižų ir   Skaityti toliau …

Bliūško mitai, keitėsi mąstymas Niekada iš atminties neišdils 2004 –ųjų gegužės pirmosios įvykiai Briuselyje. Gal ne vienas tautietis jau ir pamiršo, kad būtent tais metais ir tą dieną Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. O mes, Žemės ūkio rūmų darbuotojų, ūkininkų, žurnalistų būrelis, drauge su Pasvalio kultūros centro etnografiniu ansambliu „Rags“, vadovaujamu Daivos Adamkavičienės,  tų metų   Skaityti toliau …

Pradėjo su Belarus traktoriumi Varėnos rajonas daugeliui tautiečių asocijuojasi su smėlynais. Ne vienam žemaičiui, suvalkiečiui ar aukštaičiui, nebuvusiam Dzūkijoje, sunku įsivaizduoti, kad ir čia galima sėkmingai ūkininkauti – žemelę dirbti, nes juk ne visur Dzūkijoje smėlis karaliauja. Esama šiame gražiame krašte ir nemenkos žemelės. Ir neblogą derlių iš jos, pasirodo, galima išspausti. To pavyzdžiu gali   Skaityti toliau …